HCV de Windbuul'n, meer dan 66 jaar historie!
HCV de Windbuul'n, meer dan 66 jaar historie!

Bestuur

Het Bestuur van HCV de Windbuul’n bestaat op het ogenblik uit de volgende personen.

Voorzitter: Vacant

Leidt de bestuurs- en commissie vergaderingen, onderhoudt contacten met Gemeente, Politie etc. Onderhoudt contacten met de SSCH en zit in de keuzecommissie, overlegt ideeën m.b.t. activiteiten met bestuur; stemt het verenigingsbeleid af met deze commissie.

Penningmeester: Marko van Ravensberg

Bestuur-Marko

Is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de vereniging, stelt begrotingen, budgetten en de jaarrekening op, draagt zorg voor de periodieke informatievoorziening, begeleidt commissies en werkgroepen bij de uitvoering van financiële taken, onderhoudt contacten met de Sponsorcommissie ‘Under Koffer’; overlegt ideeën m.b.t. activiteiten met bestuur; stemt het verenigingsbeleid af met deze commissie. Heeft namens de vereniging zitting in de Stichting CarLo.

 

Secretaris: Niek van der Zande

Bestuur-Niek

Is verantwoordelijk voor het secretariaat van de vereniging; verzorgt uitgaande mailings, stelt perscommunicé’s samen, houdt de agenda bij van verenigingsactiviteiten, zowel intern als extern, etc. Onderhoudt namens de vereniging de betrekkingen op plaatselijk, regionaal en buitenregionaal niveau en de contacten met plaatselijke zusterverenigingen en met andere niet-plaatselijke verenigingen.
Houdt de ledenadministratie bij en onderhoudt de contacten met de Jonge Leu en de Technische Commissie en Horeca.
 

Vorst: Wilco Brok

Onderhoudt de contacten met de Raad van Elf. Overlegt ideeën m.b.t. activiteiten met bestuur; stemt het verenigingsbeleid af met de Raad van Elf, lid van de keuzecommissie. Heeft namens de vereniging zitting in de Stichting CarLo. Contactpersoon Horeca

 
 
 

Lid (interim voorzitter): Rob ten Haaft

Bestuur-Rob

Totdat er een definitieve voorzitter is gevonden neemt Rob de taken van de voorzitter waar.

 
 
 
 
 

Lid: Bjorn Enbersen

Onderhoudt contacten met de Wagenbouwcommissie; stemt het verenigingsbeleid af met deze commissie.

 
 
 
 

Lid: Marco Pots

Onderhoudt contacten met de Versieringscommissie en Evenementencommissie; stemt het verenigingsbeleid af met deze commissies.

 
 
 
 

Lid: Marith Stegeman

Onderhoudt contacten met de Jeugdcommissie en Dansmarietjes; stemt het verenigingsbeleid af met deze commissies.