Lid Worden

Wil je lid worden van onze gezellige vereniging? Vul dan snel het aanmeldingsformulier in

Wat kost het:

  • Bij een kind onder de 16 jaar moet tenminste 1 ouder lid zijn van de vereniging (individueel lidmaatschap).
  • Bij 2 of meer kinderen onder de 16 jaar uit een gezin is een gezinslidmaatschap mogelijk.
  • Jonge Leu 13 tot 26 jaar € 30, – per jaar.
  • Individuele leden vanaf 26 jaar € 60, – per jaar.
  • Gezinslidmaatschap € 120, – per jaar.
  • Proeflidmaatschap eenmalig €10*

* Lijkt het je interessant om lid te worden van onze carnavalsvereniging, maar weet je nog niet helemaal wat het inhoudt? Dan bieden we de mogelijkheid om éénmalig een proeflidmaatschap aan te gaan voor 10 euro. Dit lidmaatschap loopt tot 1 april en zal dan automatisch worden omgezet in een regulier lidmaatschap. Mocht je toch op willen zeggen, dan moet dit voor 1 maart bij het secretariaat gebeuren.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van april tot april, waarbij de aanvang later kan zijn op basis van inschrijving. De incasso zal plaats vinden vanaf het moment van inschrijving. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk een maand voor het seizoenseinde door het secretariaat ontvangen te zijn (dat wil zeggen 1 maart). Indien dit niet het geval is wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

De peildatum om over te gaan naar evt. een volgende groep is 1 april.

Vragen over de contributie of (opzeggen van) het lidmaatschap?
Stuur een mail naar ledenadministratie@dewindbuuln.nl

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier
Proeflidmaatschap *


Contactgegevens

Privacyverklaring *

Machtiging voor automatische incasso contributie

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan H.C.V. de Windbuul’n om van zijn/haar hier onderstaand vermelde bankrekening de contributie af te schrijven wegens lidmaatschap H.C.V. de Windbuul’n Hengelo.


Automatisch incasso

Zoals bij elke incasso heeft u het recht binnen de wettelijke termijn de afschrijving terug te laten boeken wanneer u het niet eens bent met een afboeking. Incasso zal plaatsvinden op basis van gegevens van afgelopen seizoen. De contributie word automatisch verhoogd als je qua leeftijd in de volgende groep valt. Peildatum leeftijd is 1 april.

Akkoord automatische incasso *